Türkiye, AB içinde en genç nüfusa sahip

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar beşere ulaştığı tarih olan “11 Temmuz 1987” tarihi “Dünya Nüfus Günü” olarak kabul ediliyor.

Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun kıymetli hususlarını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ait farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Dünya nüfusu 8 milyara dayandı

Dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyara ve 2011 yılında 7 milyara ulaştı. Bu yıl, Kasım 2022 tarihinde dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağı kestirim edildi. UNFPA, ülkü bir dünyada haklar ve seçeneklerle güçlendirilmiş daha sağlıklı toplumlar için 8 milyar insanın, 8 milyar fırsat manasına geleceğine vurgu yapmaktadır.

Türkiye, nüfus büyüklüğüne nazaran sıralamada 195 ülke ortasında 18. sırada yer aldı

Birleşmiş Milletler nüfus varsayımlarına nazaran 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 kişi olduğu varsayım edildi. Bu varsayımlara nazaran en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 444 milyon 216 bin 102 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 393 milyon 409 bin 33 kişi ile Hindistan, 332 milyon 915 bin 74 kişi ile Amerika izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,3’ünü oluşturdu. Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1’ini oluşturdu. Yıl ortası nüfuslardır.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Nijer

Birleşmiş Milletler dünya nüfus varsayımlarına nazaran ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş kümesi çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,4 ile Nijer oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,8 ile Mali ve yüzde 53,2 ile Çad izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 14,9 ile Singapur oldu. Bu ülkeyi yüzde 15 ile Japonya ve Kore Cumhuriyeti, yüzde 15,7 ile İtalya izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 30 oldu. Türkiye’deki çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Türkiye’nin çocuk nüfus oranının AB üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus iddialarına nazaran Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile Fransa ve yüzde 21 ile İsveç olduğu görüldü.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,7 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz ve yüzde 16,5 ile Yunanistan oldu. Türkiye’nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler dünya nüfus iddialarına nazaran ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş kümesi genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 22,6 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,1 ile Afganistan ve yüzde 21,5 ile Nepal izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 8,3 ile Letonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 9 ile Bulgaristan, Litvanya ve Çekya, yüzde 9,1 ile Slovenya ve Estonya izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 15,4 oldu. Türkiye’nin genç nüfus oranın yüzde 15,3 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

Türkiye’nin genç nüfus oranının AB üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus iddialarına nazaran AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13,5 ile Güney Kıbrıs Rum İdaresi, yüzde 12,4 ile İrlanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 8,3 ile Letonya, yüzde 9 ile Bulgaristan, Litvanya ve Çekya, yüzde 9,1 ile Slovenya ve Estonya olduğu görüldü.

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,3 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Japonya

Birleşmiş Milletler dünya nüfus varsayımlarına nazaran ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha üst yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 28,7 ile Japonya oldu.

Bu ülkeyi yüzde 23,6 ile İtalya ve yüzde 23,1 ile Portekiz izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Katar ve yüzde 2 ile Uganda izledi. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 9,6 oldu.

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının yüzde 9,7 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının AB üye ülkelerinden düşük olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus varsayımlarına nazaran AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 23,6 ile İtalya, yüzde 23,1 ile Portekiz ve yüzde 23 ile Finlandiya olduğu görüldü.

En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,6 ile Lüksemburg, yüzde 14,7 ile Güney Kıbrıs Rum İdaresi, yüzde 14,9 ile İrlanda olduğu görüldü. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının yüzde 9,7 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

Toplam doğurganlık suratının en yüksek olduğu ülke 6,51 çocuk ile Nijer

Birleşmiş Milletler dünya nüfus varsayımlarına nazaran ülkelerin toplam doğurganlık suratları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık suratına sahip olan ülke, 6,51 çocuk ile Nijer oldu. Bu ülkeyi 5,66 çocuk ile Somali ve 5,46 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mali izledi. Toplam doğurganlık suratının en düşük olduğu ülke, 1,08 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 1,22 çocuk ile Bosna Hersek ve 1,24 çocuk ile Singapur izledi. Toplam doğurganlık suratı dünya ortalaması, 2021 yılında 2,42 çocuk oldu.

Türkiye’nin toplam doğurganlık suratının 1,70 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Toplam doğurganlık suratının en yüksek olduğu AB ülkesi 1,85 çocuk ile Fransa

Birleşmiş Milletler dünya nüfus iddialarına nazaran AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık suratları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık suratına sahip olan ülke, 1,85 çocuk ile Fransa oldu.

Bu ülkeyi 1,84 çocuk ile İsveç ve 1,79 çocuk ile İrlanda izledi.

Toplam doğurganlık suratının en düşük olduğu ülke, 1,26 çocuk ile Yunanistan oldu. Bu ülkeyi 1,30 çocuk ile İtalya ve Güney Kıbrıs Rum İdaresi, 1,35 çocuk ile Portekiz izledi. Toplam doğurganlık suratı 2021 yılında 1,70 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler ortasında 7. sırada yer aldı.

Erkekler için doğuşta beklenen ömür müddetinin en yüksek olduğu ülke İsviçre

Birleşmiş Milletler dünya nüfus iddialarına nazaran 2020-2025 periyodu için doğuşta beklenen hayat mühletinin dünya genelinde 73,2 yıl, erkekler için 70,8 yıl ve bayanlar için 75,6 yıl olduğu görüldü. Ülkelerin 2020-2025 devri için doğuşta beklenen hayat mühletleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen hayat mühletinin en yüksek olduğu ülke, 82,4 yıl ile İsviçre oldu. Bu ülkeyi 82,2 yıl ile İzlanda ve 82,1 yıl ile Avustralya ve Singapur izledi.

Erkekler için doğuşta beklenen hayat müddetinin en düşük olduğu ülke, 52,2 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 52,5 yıl ile Lesotho ve 53,7 yıl ile Çad izledi. Türkiye’nin erkekler için 75,6 yıl olan doğuşta beklenen ömür mühletinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Erkekler için doğuşta beklenen hayat müddetinin en yüksek olduğu AB ülkesi İtalya

Birleşmiş Milletler dünya nüfus iddialarına nazaran AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen ömür müddetleri incelendiğinde, 2020-2025 devri erkekler için doğuşta beklenen ömür müddetinin en yüksek olduğu ülke, 81,9 yıl ile İtalya oldu. Bu ülkeyi 81,7 yıl ile İsveç ve 81,4 yıl ile Malta izledi.

Erkekler için doğuşta beklenen hayat müddetinin en düşük olduğu ülke, 70,8 yıl ile Letonya oldu. Bu ülkeyi 71,0 yıl ile Litvanya ve 72,1 yıl ile Bulgaristan izledi. Türkiye’nin erkekler için 75,6 yıl olan doğuşta beklenen ömür mühletinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen ömür müddetinin en yüksek olduğu ülke Japonya

Ülkelerin 2020-2025 periyodu için doğuşta beklenen ömür mühletleri incelendiğinde, bayanlar için doğuşta beklenen ömür mühletinin en yüksek olduğu ülke, 88,1 yıl ile Japonya oldu. Bu ülkeyi 86,7 yıl ile İspanya ve 86,4 yıl ile Kore Cumhuriyeti izledi. Doğuşta beklenen hayat mühletinin en düşük olduğu ülke, 56,6 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 56,7 yıl ile Çad ve 56,8 yıl ile Nijerya ve Sierra Leone izledi.

Türkiye’nin bayanlar için 81,2 yıl olan doğuşta beklenen ömür müddetinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen ömür müddetinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya

Birleşmiş Milletler dünya nüfus varsayımlarına nazaran AB üyesi 27 ülkenin bayanlar için doğuşta beklenen hayat mühletleri incelendiğinde, 2020-2025 devri bayanlar için doğuşta beklenen hayat mühletinin en yüksek olduğu ülke, 86,7 yıl ile İspanya oldu.

Bu ülkeyi 86,0 yıl ile İtalya ve 85,8 yıl ile Fransa izledi. Doğuşta beklenen hayat mühletinin en düşük olduğu ülke, 79,1 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 79,9 yıl ile Romanya ve 80,4 yıl ile Letonya izledi. Türkiye’nin bayanlar için 81,2 yıl olan doğuşta beklenen hayat mühletinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

Yorum yapın